دانلود آهنگ جدید سنیده گوردوم

دانلود آهنگ ترکی شامیل ولی اف به نام سنیده گوردوم

Samil VeliyevSenide Gordum

دانلود آهنگ ترکی شامیل ولی اف بنام سنیده گوردوم

دانلود آهنگ ترکی شامیل ولی اف بنام سنیده گوردوم

۲۸ آذر ۱۴۰۰ ۰
ادامه و دانلود

دانلود آهنگ جدید منده اورک قویمادین قویمادین

دانلود آهنگ ترکی شامیل ولی اف به نام منده اورک قویمادین قویمادین

Samil VeliyevMende Urek Qoymadin

دانلود آهنگ ترکی شامیل ولی اف بنام منده اورک قویمادین قویمادین

دانلود آهنگ ترکی شامیل ولی اف  منده اورک قویمادین قویمادین

۱۳ آذر ۱۴۰۰ ۰
ادامه و دانلود

دانلود آهنگ جدید منه بیراز اوندان دانیش

دانلود آهنگ ترکی شامیل ولی اف به نام منه بیراز اوندان دانیش

Samil VeliyevMene Biraz Ondan Danis

دانلود آهنگ ترکی شامیل ولی اف بنام منه بیراز اوندان دانیش

دانلود آهنگ ترکی شامیل ولی اف بنام منه بیراز اوندان دانیش

۱ آذر ۱۴۰۰ ۰
ادامه و دانلود

دانلود آهنگ جدید نیه من

دانلود آهنگ ترکی شامیل ولی اف به نام نیه من

Şamil VəliyevNiye Men

دانلود آهنگ ترکی شامیل ولی اف بنام نیه من

دانلود آهنگ ترکی شامیل ولی اف بنام نیه من

۲ مهر ۱۴۰۰ ۰
ادامه و دانلود

دانلود آهنگ جدید عمروم

دانلود آهنگ ترکی شامیل ولی اف به نام عمروم

Shamil VeliyevOmrum

دانلود آهنگ ترکی شامیل ولی اف بنام عمروم

دانلود آهنگ ترکی شامیل ولی اف بنام عمروم

۱۳ شهریور ۱۴۰۰ ۰
ادامه و دانلود

دانلود آهنگ جدید یالان یالان

دانلود آهنگ ترکی شامیل ولی اف به نام یالان یالان

Shamil VeliyevYalan Yalan

دانلود آهنگ ترکی شامیل ولی اف بنام یالان یالان

دانلود آهنگ ترکی شامیل ولی اف بنام یالان یالان

۱۶ مرداد ۱۴۰۰ ۰
ادامه و دانلود

دانلود آهنگ جدید محتاجام سنه

دانلود آهنگ ترکی شامیل ولی اف به نام محتاجام سنه

Shamil Velivev Mohtacam Sene

دانلود آهنگ ترکی شامیل ولی اف بنام محتاجام سنه

دانلود آهنگ ترکی شامیل ولی اف بنام محتاجام سنه

۱۱ تیر ۱۴۰۰ ۰
ادامه و دانلود

دانلود آهنگ جدید قیزلار

دانلود آهنگ ترکی شامیل ولی اف به نام قیزلار

Shamil VelivevQizlar

دانلود آهنگ ترکی شامیل ولی اف بنام قیزلار

دانلود آهنگ ترکی شامیل ولی اف بنام قیزلار

۲۲ خرداد ۱۴۰۰ ۰
ادامه و دانلود

دانلود آهنگ جدید گری دون

دانلود آهنگ ترکی شامیل ولی اف به نام گری دون

Shamil VelivevGeri Don

دانلود آهنگ ترکی شامیل ولی اف بنام گری دون

دانلود آهنگ ترکی شامیل ولی اف بنام گری دون

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰
ادامه و دانلود

دانلود آهنگ جدید سن

دانلود آهنگ ترکی شامیل ولی اف به نام سن

Shamil Velivev Sen

دانلود آهنگ ترکی شامیل ولی اف بنام سن

دانلود آهنگ ترکی شامیل ولی اف بنام سن

۱۵ فروردین ۱۴۰۰ ۰
ادامه و دانلود

دانلود آهنگ جدید آخیر آخیر

دانلود آهنگ ترکی شامیل ولی اف به نام آخیر آخیر

Samil VeliyevAxir Axir

دانلود آهنگ ترکی شامیل ولی اف بنام آخیر آخیر

دانلود آهنگ ترکی شامیل ولی اف بنام آخیر آخیر

۲۸ اسفند ۱۳۹۹ ۰
ادامه و دانلود